blog - na piwnym szlaku

o nas

Początek historii fabryki w czeskim Pacovie sięga roku 1876, w którym to założono niewielkie zakłady, produkujące osprzęt dla rolnictwa i przemysłu rolnego. Warsztat był jednym z pierwszych filarów przemysłu maszynowego w regionie na pograniczu Wyżyny Czesko-Morawskiej i południowych Czech.

Wkrótce wiodącą specjalnością stała się produkcja urządzeń dla przemysłu piwowarskiego, aczkolwiek znakiem firmowym są również urządzenia dla przemysłu spirytusowego, mleczarskiego czy farmaceutycznego. W 1991 roku firma przekształciła się w spółkę akcyjną PACOVSKÉ STROJÍRNY, akciová společnost. Od maja 2013 roku spółka weszła w skład grupy SAFICHEM GROUP, której członkowie działają w branżach przetwórstwa metali szlachetnych, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.

Dziś Pacovskie strojírny są wiodącym dostawcą urządzeń dla przemysłu piwowarskiego. W pacowskich zakładach produkowane są urządzenia zarówno na potrzeby restauracji, niewielkich browarów rzemieślniczych, jak i zakładów o możliwościach produkcyjnych do 300 tysięcy hektolitrów rocznie.

Pochodzące z Pacovských strojíren minibrowary charakteryzują się zróżnicowaną wielkością, dającą możliwość rocznej produkcji od 250 do 20000 hl piwa, w restauracjach, pubach i lokalach gastronomicznych, nastawionych na wysoką jakość serwowanych potraw i najwyższą jakość warzonego na miejscu, niepasteryzowanego piwa.

Podstawową zaletą produkowanych w Pacovských strojírnách urządzeń jest najwyższa jakość technologiczna, gwarantująca komfort i długotrwałe użytkowanie. Ważnym elementem jest tu profesjonalna stylizacja urządzeń, szczególnie miedziane wykończenia naczyń warzelnych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Pacovskie strojírny są jednym z niewielu producentów specjalizujących się w produkcji linii technologicznych przystosowanych do klasycznych metod warzenia (fermentacja otwarta, naturalne dojrzewanie młodego piwa w tankach leżakowych). Wynika to z wieloletniej tradycji i doświadczenia. Wedle wyboru klienta warzelnie zaopatrzone są w system kontroli ręcznej, półautomatyczne lub też system w pełni zautomatyzowanej warzelni, sterowanej komputerowo, z możliwością ułożenia, zapisania i powtórzenia dowolnej ilości receptur wytwarzanego piwa.

Ważną i tradycją częścią profilu fabryki jest produkcja i montaż kompletnych browarów. Wykwalifikowany zespół ekspertów we współpracy z klientem jest w stanie zaprojektować optymalne rozwiązanie dla nowo powstających browarów, lub przygotować projekt przebudowy i modernizacji istniejących zakładów.

Jako jedni z nielicznych Pacovskie strojírny oferują przebudowę i modernizację zabytkowych zakładów browarniczych, o metryce i tradycji sięgającej XIX wieku. Podsumowując, wedle życzenia Zamawiającego dostarczamy i montujemy browar „pod klucz“, z dostosowaniem go do wymiarów przestrzennych obiektu.

Nasza Oferta

Czym jest właściwie jest mini browar? Kiedy zaś mówimy o browarze? Czy jedno słowo w nazwie coś zmienia? Dostarczyliśmy już technologię do wielu mini browarów, które mają w nazwie jedynie słowo browar. Jaka jest więc ta umowna granica? Chodzi o roczną produkcję piwa. Jako mini browary traktuje się te, których instalacja pozwala na wyprodukowanie nie więcej niż 20 000 hektolitrów piwa.

Browary

Ważną i tradycyjną częścią programu produkcyjnego spółki PACOVSKÉ STROJÍRNY są dostawy kompleksów inwestycyjnych i technologicznych w branży browarniczej.

Minibrowary

Nasza firma dostarcza mini browary w różnych wersjach o rocznej mocy produkcyjnej od 125 do 20 000 hektolitrów piwa, z ogrzewaniem kotłów warzelnych parą, gorącą wodą lub ogrzewaniem elektrycznym.

Browary

Wykwalifikowany zespół naszych ekspertów jest w stanie we współpracy z klientem i innymi specjalistami w branży zaprojektować optymalne wyposażenie technologiczne nowych browarów lub opracować projekt rekonstrukcji i modernizacji istniejących zakładów. Wysoka jakość produkcji oraz profesjonalne wykonanie gwarantują komfort użytkowania, niezawodność i długą żywotność naszych urządzeń.

 • Wybierz kategorię:

 • Kadzie warzelne
 • Kadzie wirowe
 • Tanki fermentacyjne
 • Kadzie fermentacyjne
 • Tanki leżakowe
 • Tanki cylindryczno-stożkowe
 • Tanki rozlewcze
 • Zbiorniki sanitacyjne
 • Zbiorniki na drożdże
 • Zbiorniki na wodę
 • Wytwornice chłodu

Kadzie warzelne

Standardowo produkujemy urządzenia technologiczne dla średniej wielkości browarów o mocy produkcyjnej do 300 000 hl piwa rocznie - dostarczamy kadzie warzelnicze o średnicy do 4 200 mm. Dostawy kompletnych browarów realizujemy we współpracy z wieloma partnerami i producentami wyposażenia dodatkowego. W znacznym zakresie zapewniamy dostawy urządzeń do rekonstrukcji i modernizacji węzłów technologicznych w browarach. Na podstawie zapotrzebowania klientów zapewnimy opracowanie oferty dostawy urządzeń do nowego zakładu lub do przebudowy istniejącego browaru, z uwzględnieniem wymogu minimalizacji inwestycji budowlanych, maksymalnego wykorzystania wszystkich energii, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, niezawodności i ekonomiczności eksploatacji. Wraz z realizacją dostawy urządzeń technologicznych zapewniamy w wymaganym zakresie prace montażowe, nadzór nad montażem, rozruch próbny i przeszkolenie obsługi.

Kadzie wirowe

Browarniane kadzie wirowe są stosowane w browarnictwie do wirowania brzeczki. Gorąca brzeczka jest pompowana do kadzi tangencjalnie ze stosunkowo wysoką prędkością. W wyniku powstającej rotacji chmieliny osadzają się pośrodku kadzi. Natychmiast po ich osadzeniu gorąca brzeczka jest gwałtownie chłodzona. Kadzie wirowe to stojące cylindryczne tanki ze stożkowym wiekiem przechodzącym w kominek i płaskim dnem ze środkową stożkową częścią króćca wyjściowego tanków. Płaskie dno musi być podparte rusztem z profili stalowych. W płaszczu jest tangencjalnie przyspawany wlot brzeczki.

Kadzie wirowe są zazwyczaj wyposażane w:

 • właz w wieku kadzi
 • wziernik oświetlający
 • głowice do mycia
 • tangencjalny wlot brzeczki z wymienną dyszą
 • króćce do odprowadzania brzeczki
 • króciec do wypuszczania szlamu

W zależności od wymagań klienta można dostarczyć:

 • rurkowy wskaźnik poziomu
 • inne króćce w płaszczu
 • kominek

Zbiornik kadzi wirowej jest w całości spawany i wykonany z nierdzewnego materiału. Zewnętrzna konstrukcja wzmacniająca ścian i dna kadzi, ewentualnie rama nośna, jest spawana z nierdzewnych profili walcowych. Chropowatość powierzchni wewnętrznej zbiornika Ra 0.8, wewnętrzne i zewnętrzne szwy spawane są bejcowane i pasywowane, powierzchnia zewnętrzna jest szczotkowana.

Tanki fermentacyjne

Tanki fermentacyjne są standardowo produkowane w wielkościach odi 0,6 m3 do 50 m3. Urządzenia te w browarach i mini browarach są używane do fermentowania brzeczki. Tank fermentacyjny to stojący cylindryczny zbiornik bezciśnieniowy ze stożkowymi dnami. Wykonanie zależy od miejsca, w którym tanki fermentacyjne są umieszczone. Jeżeli są umieszczone w nieklimatyzowanym pomieszczeniu, można je wyposażyć w podwójny płaszcz i izolację. W ten sposób zapewni się oszczędność energii do produkcji chłodu. Tanki są izolowane przeważnie pianką poliuretanową. Oprócz standardowego wykończenia powierzchni stali nierdzewnej przez bejcowanie, powierzchnia może być szlifowana, ballotynowana, ewentualnie obkładana polerowaną blachą miedzianą. Wszystko zależy od życzenia klienta.

Podstawowe wyposażenie:

 • właz
 • spust
 • termometr
 • głowica sanitacyjna
 • odpowietrzenie
 • kran do pobierania próbek
 • armatura pneumatyczna

Wyposażenie opcjonalne:

 • kanały chłodzące lub strefy chłodzące
 • izolacja
 • nierdzewny płaszcz kryjący spawany, szlifowany na zewnątrz lub bejcowany i pasywowany
 • armatura doprowadzenia i odprowadzenia wody chłodzącej

Kadzie fermentacyjne

Kadzie fermentacyjne piwowarskie służą do fermentowania brzeczki w minibrowarach i browarach. Są głównym urządzeniem w wydziałach zwanych „fermentowniami”. Są produkowane w różnych wielkościach zgodnie z życzeniami klienta i wymogami technologicznymi. Piwowarskie kadzie fermentacyjne to prostokątne otwarte zbiorniki z zaokrąglonymi krawędziami i dnem nachylonym do lewego lub prawego rogu ściany czołowej, gdzie znajduje się spust. W górnej części płaszcza jest z zewnątrz przyspawany podwójny płaszcz chłodzący z doprowadzeniem i odprowadzeniem medium chłodzącego. Kadzie fermentacyjne są dostarczane samodzielnie lub jako kilka zbiorników na jednej ramie nośnej. Pojemność i wymiary kadzi fermentacyjnych zależą od możliwości przestrzennych i wymogów technologicznych klienta. Kadzie fermentacyjne do minibrowarów można dostarczać jako otwarte zbiorniki cylindryczne lub z wiekiem. Kadzie fermentacyjne są dostarczane zazwyczaj w całości, bez dodatkowego wyposażenia.Zbiornik kadzi fermentacyjnej wraz z podwójnym płaszczem chłodzącym jest wyprodukowany z materiału nierdzewnego. Zewnętrzna konstrukcja wzmacniająca ścian i dna, ewentualnie rama nośna, są wykonane z nierdzewnych profili. Górna część powierzchni wewnętrznej kadzi jest szlifowana (Ra 0,8), pozostała powierzchnia (zewnętrzna i wewnętrzna) jest wytrawiana (bejcowana).

Tanki leżakowe

Tanki leżakowe (tankofermentory) są standardowo produkowane w wielkościach od 0,6 m3 do 50 m3. Tankofermentory są w minibrowarach i browarach wykorzystywane do dofermentowania i leżakowania piwa. Tankofermentor to leżący lub stojący, cylindryczny zbiornik ciśnieniowy z wypukłymi dnami. Tankofermentor jest zbiornikiem ciśnieniowym z materiału według DIN 1.4301, o konstrukcji dostosowanej do wymaganego ciśnienia technologicznego. W przypadku umieszczenia tanków w nieklimatyzowanym pomieszczeniu konieczne jest wyposażenie tanków w kanały chłodzenia. Wymiary kanałów chłodzenia i ich parametry określa się na podstawie pojemności tanku i ciśnienia medium chłodzącego. Powierzchnia wewnętrzna zbiornika jest szlifowana (Ra 0,8). Dobór płaszcza izolacyjnego zależy od miejsca, w którym są umieszczone tankofermentory. Jeżeli są umieszczone w nieklimatyzowanym pomieszczeniu, to w długoterminowej perspektywie korzystniejsze jest wyposażenie tanków w płaszcz izolacyjny. Zapewni to oszczędność energii w produkcji chłodu do chłodzenia. Tanki do pojemności 5 m3 izolujemy przeważnie pianką poliuretanową. Oprócz standardowego wykończenia powierzchni stali nierdzewnej przez bejcowanie, powierzchnia może być szlifowana, ballotynowana, ewentualnie obkładana polerowaną blachą miedzianą. Wszystko zależy od życzeń i wymogów klienta.

Podstawowe wyposażenie:

 • właz
 • spust
 • termometr
 • głowica sanitacyjna
 • zawór bezpieczeństwa
 • odpowietrzenie
 • odprowadzenie szlamu
 • zawór do pobierania próbek
 • armatura pneumatyczna

Wyposażenie opcjonalne:

 • kanały chłodzące lub strefy chłodzące
 • izolacja
 • nierdzewny płaszcz kryjący (spawany)
 • armatura doprowadzenia i odprowadzenia wody chłodzącej

Tanki cylindryczno-stożkowe

Cylindryczno-stożkowe (CS) tanki są stosowane w minibrowarach i browarach do głównej fermentacji i dofermentowania gotowego piwa. Proces technologiczny można dowolnie dobierać w zależności od wymagań dotyczących gotowego piwa. Standardowo są produkowane w wielkościach od 1 m3 do 120 m3. Stojący zbiornik cylindryczny ze stożkowym dnem. Płaszcz posiada strefy chłodzenia, które odprowadzają ciepło podczas fermentacji z chłodzeniem i podczas leżakowania. Powierzchnia zewnętrzna oprócz górnego wieka do pojemności 5 m3 jest izolowana pianką poliuretanową i pokryta blachą nierdzewną lub innym materiałem. Zbiornik ciśnieniowy z materiału według DIN 1.4301, o konstrukcji dostosowanej do wymaganego ciśnienia technologicznego. Wymiary kanałów chłodzenia i ich parametry określa się na podstawie pojemności tanku i ciśnienia medium chłodzącego. Powierzchnia wewnętrzna zbiornika jest szlifowana (Ra 0,8). Dobór płaszcza izolacyjnego zależy od miejsca, w którym są umieszczone tankofermentory. Do pojemności 5 m3 są izolowane przeważnie pianką poliuretanową. Większe tanki można izolować, w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia podczas transportu, dopiero po przywiezieniu na miejsce przeznaczenia. Sposoby izolowania można uzgodnić w ramach konsultacji z klientem. Oprócz standardowego wykończenia powierzchni stali nierdzewnej przez bejcowanie powierzchnia może być szlifowana lub ballotynowana. Wszystko zależy od życzeń i wymogów klienta.

Wyposażenie:

 • Wziernik z szybą i wziernik oświetlający
 • Kran do pobierania próbek
 • Termometr
 • Napowietrzający zawór bezpieczeństwa
 • Armatura pneumatyczna
 • Króćce technologiczne
 • Króćce do pomiarów i regulacji

Tanki rozlewcze

Tanki rozlewcze są produkowane w wielkościach od 0,25 m3 do 160 m3. W minibrowarach i browarach służą jako zasobniki przed rozlewaniem piwa. Piwo się w nich uspokaja, rozlewanie nie jest uzależnione od filtracji. Tank rozlewczy to stojący zbiornik cylindryczny z wypukłymi dnami. Tank leżakowy (tankofermentor) to zbiornik z materiału według DIN 1.4301, o konstrukcji dostosowanej do wymaganego ciśnienia technologicznego. W przypadku umieszczenia tanków w nieklimatyzowanym pomieszczeniu konieczne jest wyposażenie tanków w kanały chłodzenia. Wymiary kanałów chłodzenia i ich parametry określa się na podstawie pojemności tanku i ciśnienia medium chłodzącego. Powierzchnia wewnętrzna zbiornika jest szlifowana (Ra 0,8). Dobór płaszcza izolacyjnego zależy od miejsca, w którym są umieszczone tankofermentory. Jeżeli są umieszczone w nieklimatyzowanym pomieszczeniu, można je wyposażyć w płaszcz izolacyjny. W ten sposób zapewni się oszczędność energii do produkcji chłodu. Tanki do pojemności 5 m3 są izolowane pianką poliuretanową. Uwaga: Oprócz standardowego wykończenia powierzchni stali nierdzewnej przez bejcowanie powierzchnia może być szlifowana, ballotynowana, ewentualnie obkładana polerowaną blachą miedzianą. Wszystko zależy od życzeń i wymogów klienta.

Podstawowe wyposażenie:

 • właz
 • rurociągi do rozlewania i beczkowania
 • termometr
 • głowica sanitacyjna
 • zawór do pobierania próbek
 • armatura pneumatyczna
 • zawór zabezpieczający
 • wskaźnik poziomu

Wyposażenie opcjonalne:

 • kanały lub pasy chłodzące
 • izolacja
 • metalowe poszycie (stal nierdzewna, miedź)

Zbiorniki sanitacyjne

Zbiorniki sanitacyjne są częścią stacji sanitacji CIP i służą jako zasobniki roztworów sanitacyjnych (kwasy i ługi) oraz ciepłej wody do płukania. Na podstawie wymagań klienta produkowane są zbiorniki o różnej wielkości i konfiguracji. Stojące nierdzewne zbiorniki cylindryczne posiadają właz i króćce technologiczne, są ustawione na nogach ze śrubami regulacyjnymi. Do mieszania roztworu sanitacyjnego mogą być wyposażone w mieszadło śmigłowe.

Wyposażenie specjalne:

 • Króćce do pomiarów i regulacji
 • Wężownice grzewcze
 • Mieszadła
 • Płaszcz izolacyjny

Zbiorniki na drożdźe

Zbiorniki służą do przechowywania drożdży w minibrowarach. Zbiorniki do składowania drożdży są produkowane w dwóch wariantach:

 1. 1. Tanki na drożdże o pojemności 50 l to stojące, nieizolowane, bezciśnieniowe pojemniki z wiekiem, które można produkować, zgodnie z wymogami klienta, również w innych wielkościach i wykonaniu.
 2. 2. Pojemniki na drożdże ze stali nierdzewnej (konwie) o pojemności 16 l, ze zdejmowanym wiekiem ze stali nierdzewnej.

Wyposażenie:

 1. 1. podwójny płaszcz do chłodzenia wodą lodową, zdejmowane, odchylane wieko. Na życzenie klienta pojemnik można wyposażyć w zawór bezpieczeństwa do doprowadzania sprężonego sterylnego powietrza, termometr i potrzebne króćce technologiczne.
 2. 2. zdejmowane, odchylane wieko.

Wykonanie:

 1. 1. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna szlifowana (Ra 0,8).
 2. 2. Powierzchnia wewnętrzna jest szlifowana (Ra 0,8), zewnętrzna polerowana.

Zbiorniki na wodę

Nierdzewne zbiorniki stojące (dalej tylko NZS) są stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu przetwórczego jako zbiorniki do składowania, zasobniki lub pojemniki technologiczne. Zbiorniki typu NZS to zamknięte pojemniki o cylindrycznym kształcie ze stożkowym dnem i wiekiem, ustawione na nogach ze śrubami regulacyjnymi. Konstrukcja tych zbiorników nie jest dostosowana do ciśnienia wewnętrznego. Standardowo oferujemy zbiorniki o pojemności od 1 m3 do 100 m3 według specyfikacji klienta.

Wyposażenie:

Na podstawie wymagań klienta zbiorniki możemy wyposażyć w następujące akcesoria:

 • króćce technologiczne w płaszczu, dnie i wieku
 • króćce do urządzeń pomiarowych i regulacyjnych w płaszczu, dnie i wieku
 • rurociągi technologiczne
 • pływakowy lub rurkowy wskaźnik poziomu
 • głowicę sanitacyjną
 • rurociąg sanitacyjny
 • mieszadła różnych typów w zależności od składowanej substancji
 • płaszcz chłodzący lub grzewczy na płaszczu i dnie
 • kanały chłodzące, grzewcze na płaszczu i dnie
 • płaszcz izolacyjny z różnych materiałów izolacyjnyc

Wytwornice chłodu

Wytwornice chłodu to urządzenia niemal zgodne pod względem konstrukcyjnym z wytwornicami wody lodowej, ale jako wsad do chłodzenia pośredniego został tu zamiast wody zastosowany glikol, który jest chłodzony w agregacie chłodzącym do ujemnych temperatur i z tego powodu już nie może pracować na zasadzie akumulacji. Agregaty chłodzące w tych urządzeniach są większe niż w WWL, ponieważ muszą mieć większą moc chłodzenia. Urządzenia te są stosowane w aplikacjach, gdzie chłodzony produkt (np. piwo, wina musujące) trzeba schładzać do temperatury od +1 °C do -2 °C i nie można już tego osiągnąć za pomocą wody lodowej. Podstawowe wymiary gabarytowe są zgodne z typoszeregiem wytwornic wody lodowej WWL.

Minibrowary

Obecnie mini browary coraz częściej są instalowane w obiektach restauracyjnych i hotelowych, centrach rozrywkowych i towarzyskich, które kładą nacisk na ofertę szerokiego asortymentu wysokiej jakości piwa, przeznaczonego do natychmiastowego spożycia, ale są również wykorzystywane w przemysłowej produkcji piwa na poziomie regionalnym (browarnictwo rzemieślnicze). Wysoka jakość produkcji oraz profesjonalne wykonanie gwarantują komfort użytkowania, niezawodność i długą żywotność naszych urządzeń. Produkowane przez nas mini browary charakteryzuje wysoka jakość, profesjonalne wykonanie rzemieślnicze (zwłaszcza miedzianych pokryw kotłów warzelnych), niezawodność i długa żywotność. Projektowanie, produkcja i montaż aparatury spełniają wymogi certyfikacji według EN ISO9001.

 • Wybierz kategorię:

 • technologia
 • Specyfikacja dostawy
 • Specyfikacja usług dostarczanych na życzenie klienta
 • Specyfikacja urządzeń dostarczanych na życzenie klienta
 • Typy dostarczanych warzelni
 • Potrzebna powierzchnia dla poszczególnych typów dostarczanych warzelni
 • Wymagana wysokość pomieszczeń dla różnych typów dostarczanych warzelni

Technologia

Kompleks urządzeń maszynowych i technologicznych minibrowaru z firmy PACOVSKÉ STROJÍRNY tworzy warzelnia, chłodnica brzeczki, tanki lub kadzie do fermentacji brzeczki, tanki do leżakowania i dojrzewania piwa, zbiorniki do odkażania, tanki wyszynkowe, wytwornica lodowej wody i inne pomocnicze urządzenia maszynowe, zasobniki ciepłej wody, pompy, sprężarka, urządzenia do regulacji, pomiarowe itp. Warzelnia jest zazwyczaj dwuzbiornikowa ze zintegrowaną kadzią wirową lub z oddzielną kadzią wirową o pojemności standardowo 5 - 20 hl brzeczki. Zbiorniki są wykonane z materiałów nierdzewnych. Zewnętrzny płaszcz zbiorników może być miedziany lub ze stali nierdzewnej. Ogrzewanie może być parowe (para 0,4 MPa), ciepłą wodą lub elektryczne. Wyprodukowana brzeczka jest chłodzona do temperatury fermentacji w dwustopniowej chłodnicy płytowej najpierw wodą ze studni, a w drugim stopniu wodą lodową. Aby zapewnić prawidłowy przebieg fermentacji, brzeczka jest napowietrzana sterylnym powietrzem za pomocą nierdzewnego napowietrzacza. Użytkownik może wybrać fermentację jednofazową lub klasyczną dwufazową. Tanki fermentacyjne, leżakowe, cylindryczno-stożkowe, rozlewcze i wyszynkowe mogą być chłodzone wodą lodową lub glikolem z wytwornic, które również produkuje firma PACOVSKÉ STROJÍRNY, ewentualnie tanki leżakowe i rozlewcze mogą być jednopłaszczowe i umieszczone w chłodzonym pomieszczeniu. Przy zapotrzebowaniu na produkcję piwa filtrowanego możliwa jest dostawa filtrów napływowych, na życzenie klienta można też dostarczyć inne urządzenia i przyrządy.

Specyfikacja dostawy

 • śrutownik słodu
 • warzelnia (5,5 hl, 11 hl, 22 hl/warka): wykonanie płaszcza zewnętrznego - stal nierdzewna, ewentualnie polerowana miedź, pokrywy wykonywane klasyczną technologią klepania z miedzi
 • chłodzenie brzeczki (chłodnica płytowa, napowietrzacz)
 • fermentacja i leżakowanie (klasyczna technologia lub technologia CKT – fermentownie, tanki fermentacyjne, tanki cylindryczno-stożkowe)
 • tanki rozlewcze i wyszynkowe
 • gospodarka wodna, odkażanie (zasobnik ciepłej wody, zbiornik do odkażania)
 • chłodzenie maszynowe do urządzeń technologicznych
 • sprężarka powietrza z filtrem sprężonego powietrza i filtrem antybakteryjnym
 • podstawowy, ręczny moduł pomiarów i regulacji, półautomatyczne sterowanie, ewentualnie w pełni automatyczne sterowanie
 • części zamienne

Zakres dostawy urządzeń technologicznych i maszynowych, w zależności od konkretnych życzeń klienta, można dostosować do zakładanej wielkości produkcji, wymaganego komfortu i asortymentu produkcji, możliwości przestrzennych i innych.

Specyfikacja usług dostarczanych na życzenie klienta

 • montaż lub nadzór nad montażem, w tym dostawa materiałów do montażu (rury i armatura)
 • prace inżynierskie, wraz z opracowaniem projektu technologicznego
 • konsultacje projektu budowlanego
 • wprowadzenie do eksploatacji, wyszkolenie obsługi
 • przekazanie know-how do produkcji piwa typu pilzner i warki próbne
 • know-how do produkcji specjalnych rodzajów piwa zgodnie z wymaganiami klienta
 • szkolenie obsługi
 • pomoc w zatrudnieniu dobrego piwowara

Specyfikacja urządzeń dostarczanych na życzenie klienta

 • filtracja piwa
 • rozlewanie do beczek (KEG)
 • butelkowanie
 • wytwornica pary (elektryczna, gazowa, olejowa)
 • chłodzenie pomieszczeń technologicznych
 • mierzenie i regulacja w wymaganym zakresie (półautomatyczne, automatyczne)
 • wyposażenie pomocnicze (wagi, leje wsypowe, przenośniki, pomosty do obsługi, zasobniki, wyposażenie laboratoryjne, uzdatnianie wody itd.)

Typy dostarczanych warzelni

Typ, pojemność warzelni Roczna produkcja piwa w hektolitrach
Warzelnia blokowa 2,5 hl 125 – 500
Warzelnia blokowa 5,5 hl 250 – 2 500
Warzelnia blokowa 11 hl 500 – 5 000
Warzelnia blokowa 22 hl 3 000 – 10 000
Warzelnia czterozbiornikowa 22 hl 3 000 – 20 000

Potrzebna powierzchnia dla poszczególnych typów dostarczanych warzelni

Typ, pojemność warzelni Produkcja roczna [Hl] Powierzchnia [m2]
Warzelnia blokowa 2,5 hl do 500 40 – 90
Warzelnia blokowa 5,5 hl do 1 000
do 2 000
do 2 500
50 – 80
90 – 120
130 – 150
Warzelnia blokowa 11 hl do 2 000
do 3 000
do 5 000
70 – 120
130 – 160
170 – 210
Warzelnia blokowa 22 hl do 5 000
do 10 000
do 20 000
80 – 210
220 – 300
310 – 450

Wymagana wysokość pomieszczeń dla różnych typów dostarczanych warzelni

Typ, pojemność warzelni Min. wysokość warzelni w [m] Min. wysokość dla zasobnika ciepłej wody w [m] Min. wysokość dla innych urządzeń w [m]
blokowa 2,5 hl 2 2,0 2,0
blokowa 5,5 hl 1,5 2,4 2,2
blokowa 11 hl 3 2,5 2,2
blokowa 22 hl 3,5 3,2 2,2
dwuzbiornikowa 22 hl 2,4 3,2 2,2

Referencje

Browar rodzinny Poslíchalovi, Hladov
Browar Engenberg, Český Krumlov
Browar Radegastt Nošovice
Browar rodzinny Hendrych, Vrchlabí
Pivovarský dvůr Lipan, Dražíč
Browar Chodovar
Browar Samson, České Budějovice
Plzeňský Prazdroj – Gambrinus
Browar Vyškov
Browar Černa Hora

Aktualności

Browar Maryensztadt

31 stycznia 2017

Jednym z najgłośniejszych i najbardziej udanych debiutów piwowarskich 2015 roku był start browaru  Maryensztadt. Niebanalne i znakomicie uwarzone piwa błyskawicznie podbiły podniebienia piwoszy. Któż nie zna Belgijskiej Blondnki czy Wheat You? Twórcy browaru przedstawiają się następująco: Browar Maryensztadt to nowa jakość na rynku warszawskich piw rzemieślniczych. Warzymy od 2014r., początkowo jako browar kontraktowy dziś już […]

Piekarnia Piwa

31 stycznia 2017

Czy można sobie wyobrazić browar usytuowany w byłej piekarni? Oczywiście! W roku 2016 wystartował browar, który właściciele opisują następująco:  Piekarnia Piwa to browar powstały w starej piekarni, która zakończyła działalność kilka lat temu. Warzymy piwa rzemieślnicze z pasji, dla miłośników tego trunku. Mimo zaledwie kilku miesięcy działalności mamy już na koncie kilka świetnych piw, nagrodzonych […]

Browar Zapanbrat

31 stycznia 2017

Browar Zapanbrat wystartował 29 grudnia, zapewne jako ostatni browar uruchomiony w 2016 roku. Rozpoczęto niezwykle ambitnie, o czym możemy przeczytać na stronach browaru:  Wczorajsze premierowe warzenie 24 plato udało się wyśmienicie. Nasza warzelnia, a w szczególności kadź filtracyjna spisała się na medal. Przygotowując sprzęt dla browaru w Żywcu nie mieliśmy wątpliwości, że będzie musiał on […]

Kontakt

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Zastępca na Polskę: Sławomir Dryja
tel. 692 48 36 69